1 minute reading time (85 words)

Konzularni dani Göteborg

gbg

Konzularni odjel Ambasade Bosne i Hercegovine u Stockholmu održat će konzularne dane u mjestu Göteborg, dana 16.03.2019. godine u periodu od 12:00 – 16:00, u prostorijama Saveza udruženja INTEGRIUM, adresa Tyghusvägen 4, Kviberg – Göteborg.

Tokom održavanja konzularnih dana, predstavnici Konzularnog odjela Ambasade Bosne i Hercegovine u Stockholmu će biti na usluzi građanima BiH u cilju vršenja slijedećih konzularnih radnji:

  • Akvizicija biometrijskih podataka u cilju izrade biometrijskih putnih isprava BiH,
  • Prijem zahtjeva za evidenciju jedinstvenih matičnih brojeva BiH,
  • Vršenje konzularnih ovjera (punomoći, izjavei dr.)
  • Vršenje drugih konzularnih radnji
Upis novih clanova u KUD Dukat Göteborg
2 Bh. sajam knjiga u Svedskoj