1 minute reading time (286 words)

Obavještenje iz bolnice Angereds Närsjukhus

Foto: Bulver Foto: Bulver

Ovo je obavještenje iz bolnice Angereds Närsjukhus, Västra Götalandsregionen:

Trenutno se u Švedskoj širi zarazni virus korona. Virus korona prouzrokuje bolest Covid-19.

Bolest se prvenstveno širi kroz kašalj i kihanje i kroz direktni kontakt između ljudi. Za većinu ljudi ova bolest nije ozbiljna.

Ipak, neki ljudi mogu postati bolesniji od drugih. Između ostalih, oni koji su stariji. Zato Vi koji ste stariji od 70 godina trenutno trebate da izbjegavate susret sa drugim ljudima.

Ostale osobe koje rizikuju da se jako razbole su one osobe koje imaju druge bolesti, kao na primjer bolesti srca i krvnih sudova, plućne bolesti, rak i šećerne bolesti.

Moramo pomoći jedni drugima da smanjimo širenje zaraze. Na taj način možemo zaštititi one osobe koji rizikuju da budu najbolesnije. Kako bi izbjegli širenje zaraze, vi koji imate neke od slijedećih simptoma trebate ostati kući i izbjegavati bilo kakav kontakt sa drugim ljudima:

 • Kašalj
 • Povišena temperatura
 • Poteškoće sa disanjem
 • Ako slinite
 • Bol u grlu
 • Glavobolja
 • Bol u mišićima i zglobovima
 • Mučnina


Ostanite kući ako imate neke od ovih simptoma, iako se nikako neosjećate bolesnim. Sačekajte najmanje 2 dana poslije zadnjeg simptoma ili bolesti prije nego što se vratite na posao ili u školu.

Ovo je nekoliko važnih savjeta koji pomažu u spriječavanju širenja zaraze:

 • Često perite ruke sapunom. Koristite alkohol za ruke ako nemate pristup vodi i sapunu.
 • Izbjegavajte diranje lica i očiju
 • Izbjegavajte bliski kontakt sa osobama koje imaju simptome prehlade
 • Kašljite i kišite u lakat ili u papirnu maramicu

Ako ste zdravi, rado izlazite iz kuće i krećite se na otvorenom! Ako držite rastojanje od 2 metra do drugih osoba ne trebate se bojati da će vas neko zaraziti.

Ako želite da saznate više o tome šta možete uraditi da zaštitite sebe i druge otiđite na internet stranicu Švedskog zavoda za zdravstvo: www.folkhalsomyndigheten.se ili na www.1177.se

Čuvajte sebe i vaše najbliže,

Angerends NärsjukhusZaraženi a bez simptoma u Linköpings universitetss...
Wizz Air otkazao letove iz Svedske za Tuzlu