1 minute reading time (103 words)

Sigurnost i novogodisnji vatrometi

vatromet

Iako je u Svedskoj osobama ispod 18 godina zabranjeno kupovati, koristiti i posjedovati vatromet, obicno su oni koji nastradaju ispod 18 godina. Osim toga su cesto pod uticajem alkohola.

Svedska policija savjetuje da mislite na ove stvari u vezi novogodisnjih vatrometa:

  • ​Petarde su zabranjene u Svedskoj
  • Vatrometi ciji je prvenstveni cilj da proizvode zvukove pucanja/treskanja/praska, su zabranjeni za prodaju ili koristenje u Svedskoj. Rakete koje se pucaju u zrak mogu takodje jako da pucaju ali su dozvoljene ako im je pucaj sekundarni cilj.
  • Ispaljivati rakete ili bacati petarde prema osobama se smatraju prekrsajem. Mogu se klasifikovati kao uznemiravanje, zlostavljanje ili grubo zlostavljanje i kao takvi podlijezu zakonskim kaznama.

Liseberg zavrsava godinu sa jakim rezultatom
Göta tunel se ponovo otvara u oba pravca