Skip to main content

Zabavna

Zabavna muzika - Radio Gbg

Narodna

Narodna muzika - Radio Gbg

Laganini

Laganini muzika - Radio Gbg

Sevdah

Sevdah muzika - Radio Gbg


Nove cijene postarine u Svedskoj

Od prvog januara 2024, cijena slanja pisma do 50 grama u Švedskoj raste za tri kruna, sa 15 na 18 kruna. Ova povećanja su odgovor na pad volumena slanja pisama i visoku inflaciju.

U zadnjih nekoliko godina, sve je manje slanih pisama, što znači da se troškovi po jednom poslanom pismu povećavaju. Ovo je posebno izazovno za Poštu Švedske (PostNord), koja očekuje da će se trend smanjenja nastaviti. Samo u 2023. godini, broj poslanih pisama unutar Švedske smanjio se za 20% u odnosu na prethodnu godinu.

Direktor PostNorda, Mathias Krümmel, naglašava važnost pronalaska novih načina finansiranja kako bi se održala kvaliteta poštanskih usluga. Pored povećanja cijena za unutrašnje pošiljke, cijena slanja pisama u inostranstvo takođe raste, sa 30 na 36 kruna za pisma do 50 grama.

Uz ove promjene, dolazi i ažurirana tabela sa cijenama za različite težine pošiljki, pokazujući značajno povećanje od 20% u većini kategorija. Ove promjene ukazuju na to koliko je važno prilagoditi se promjenjivom tržištu i potrebama klijenata, posebno u svijetu gdje digitalna komunikacija postaje sve dominantnija.